Úvodná informácia

Registráciou v systéme twd - newsletter získate prístup k zasielaniu aktuálnych akcií a noviniek na Váš e-mail. Stačí do príslušných okienok vpísať Vaše meno (prípadne názov firmy) a existujúcu e-mailovú adresu a zakliknete oblasť, pre ktorú chcete dostávať informácie (môžete vybrať aj viac oblastí). Pre odhlásenie sa zo systému vypíšete Vašu e-mailovú adresu a kliknete na odkaz "Odhlásiť z odberu", prípadne sa odhlásite priamo z pätičky mailing listu.

 

Návšetvník stránky newsletter.twd.sk týmto udeľuje Prevádzkovateľovi stránky (twd SK s.r.o.) súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného formulára NEWSLETTER (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Návštevníkov stránky, ktorí požadujú odoberanie noviniek (NEWSLETTER) zo stránky newsletter.twd.sk a za účelom komunikácie s Návštevníkom stránky prostredníctvom kontaktného formulára a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Návštevník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Návštevník dobrovoľne. Návštevník potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.